Dobrý deň, touto cestou Vás chcem poprosiť o sponzoring na kúpu šlabikárov – tréning fonetického uvedomovania podľa Eľkonina a školských pomôcok pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím. Som učiteľom Spojenej školy, Mudroňova 1, Nitra a chcem u žiakov našej školy rozvíjať jazykové schopnosti podľa tejto metodiky.

Zjednodušene môžeme povedať, že ide o metódu, vďaka ktorej má dieťa pochopiť fakt, že slovo nemá iba zvukovú podobu, ale je tvorené z jednotlivých menších celkov. Dieťa je teda schopné určiť prvú a poslednú hlásku slova a chápe, že zmenou jednej hlásky v slove zmení slovo svoj význam. Metóda využíva názorné modelovanie: hlásky sú označené farebnými žetónmi a deti z nich skladajú slová. Postupne sa učia zachytiť hlásky v slovách aj bez pomoci žetónov. Ide o modelovanie hlasovej štruktúry slov, ktorá sa tvorí pomocou týchto farebných žetónov a grafických schém. Prvá hláska je prvým okienkom – prvým žetónom celej schémy slova a deti si takto obsah slova názorne uchopia. Neskôr už nepotrebujú používať žetóny, slová sú schopné skladať iba v mysli.

V rámci projektu 12 GRAND MESIAČIKOV dostali deti zo spojenej školy v Nitre šlabikáre, učebné pomôcky ako aj celú metodiku, aby sa ľahkým a hravým spôsobom naučili čítať a písať.

Close
Go top