Domov sociálnych služieb pre deti a Rehabilitačné stredisko ROSA poprosilo 12 Grand mesiačikov o pomoc pri zakúpení nových rehabilitačných pomôcok pre svojich klientov. Rosa ponúka od denných po ročné pobyty pre klientov s fyzickým i mentálnym znevýhodnením, pričom sa snažia poskytnúť všetky druhy rehabilitácií a starostlivosť, ktorú ich klienti potrebujú.

12 GRAND MESIAČIKOV pomohlo ROSE pri vytvorení rehabilitačnej miestnosti Snoezelen, ktorá slúži na upokojenie a precvičenie všetkých vnemov klienta. K nemu dostali vyhrievanú hudobnú vodnú posteľ, ktorá prenáša na klienta vibrácie zvolenej hudby a zohrieva klienta nastaviteľnou teplotou. Tiež dostali závesné hojdacie kreslo v tvare listu, v ktorom sa môže klient húpať pre upokojenie a pestro zdobenú záťažovú deku, ktorou klienta môžu prikryť, ak je veľmi nepokojný. Poslednou pomôckou, ktorú si ROSA vyžiadala, boli dotykové rukavice s ôsmimi povrchmi z rôznych materiálov. Týmito rukavicami môžu fyzioterapeuti klientov hladkať a tak precvičovať ich dotykové vnemy.

Close
Go top