Martin je mladý muž, s ktorého osudom sme sa už zoznámili v druhom ročníku projektu. Vtedy nás žiadal o finančnú pomoc. Prešli dva roky a Martin sa s hrdosťou môže pochváliť bakalárskym titulom !!!

Veľmi je vďačný za poskytnutú pomoc, má len jednu obavu, že bez ďalšej finančnej pomoci svoj „veľký sen“ magisterské štúdium sociálnej práce na súkromnej Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety nezvládne. Jeho rodinné zázemie je veľmi nepriaznivé, môžeme povedať, že nulové. Otec o neho nejaví žiaden záujem, skôr sa za neho hanbí pre jeho ľahké DMO postihnutie (pozostatok alkoholizmu matky počas tehotenstva) a už vôbec ho nepodporuje či už duševne alebo finančne.
Martin zostal znovu odkázaný len sám na seba, bez rodiny a akýchkoľvek blízkych ľudí. Pred dvoma rokmi v rámci projektu mu boli poskytnuté finančné prostriedky na pokrytie školného a poplatkov na internát a zimné oblečenie. Našiel sa aj anonymný PATRÓN jeho príbehu, ktorý mu zafinancoval anglický jazykový kurz a výlet do Prahy, za čo mu patrí veľké ĎAKUJEM.

Martinov jediný príjem aj dnes je príspevok pre zdravotne postihnutých, čo je veľmi nízka suma na pokrytie všetkých poplatkov na štúdium, bývanie a ostatné životné potreby. Jeho usilovnosť, bojovnosť a ctižiadostivosť by mohla slúžiť ako pozitívny príklad pre mnohých mladých ľudí. Žije veľmi skromne a napriek tomu vystupuje vždy upravene, potrpí si na čisté a elegantné oblečenie.

Martinovi sme v rámci projektu uhradili školné za prvý ročník magisterského štúdia, poplatky za ubytovanie na internáte a odbornú literatúru.

Martin by ešte potreboval finančnú pomoc aj o rok – na druhý – záverečný ročník magisterského štúdia. Pomôžte ako PATRÓN PRÍBEHU Martinovi splniť si sen, dokončiť školu a prežiť dôstojný život.

Close
Go top