Domov sociálnych služieb Čeláre – Kírť na juhu Slovenska zabezpečuje celoročnú sociálnu starostlivosť dospelým zdravotne postihnutým občanom.
Sociálne služby sa poskytujú prijímateľom sociálnych služieb s nasledovnou skladbou kapacity:

• 46 miest – Domov sociálnych služieb – poskytovanie sociálnych služieb dospelým zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami a poruchami správania celoročnou formou pobytu,

• 60 miest – Špecializované zariadenie – poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a má zdravotné postihnutie, ktorým je Huntingtonova choroba a schizofrénia celoročnou formou pobytu.

V domove majú rôznorodé voľno-časové aktivity ale šport patrí medzi najobľúbenejšie. Zariadenie je vybavené rôznymi rehabilitačnými i rekreačnými pomôckami: Sonopulz, Endomed, Stepper mini SO1, Rotoped in SPORTline Venus, Eliptical in SPORTline Atlanta White, a pingpongový stôl.

Prednedávnom sa ich posilňovňa rozšírila o fitness zariadenie Orbitrek MAXXUS Cross-trainner CX 10.1 Pro.

Patrón príbehu ARGUS MEDIA a.s. daroval klientom DSS v rámci projektu 12 GRAND MESIAČIKOV fitness zariadenie Orbitrek – MAXXUS CX 10.1Pro na zlepšenie ich fyzickej kondície, za čo im patrí veľké ďakujem!

Close
Go top