Na našich potulkách Slovenskom sme sa už po druhý krát zastavili v dedinke Bušince.

Pred štyrmi rokmi sme tamojšej MŠ zakúpili postele, ktoré deti využívajú na poobedňajší spánok. Tento rok spoločnosť MIHI.sk darovala materskej škole učebné pomôcky na ručné práce a výtvarnú výchovu. My sme s radosťou tieto pomôcky deťom priniesli za čo sme boli odmenení malým hudobným predstavením.

Poďakovanie patrí PATRÓNOVI PRÍBEHU spoločnosti MIHI.sk, s.r.o. za krásne dary. ĎAKUJEME.

Close
Go top