Občianske združenie Radosť vranovských detí si požiadala o podporu v projekte Ľadová šanca.

Zámer projektu je priblížiť deťom s hendikepom krasokorčuľovanie ako šport, poskytnúť im základy korčuľovania, upevňovať ich pohybové schopnosti, otužovať a posilňovať ich imunitu, mať radosť s pohybu a dať im možnosť venovať sa krasokorčuľovaniu pravidelne.

Cieľovou skupinou sú deti a žiaci Spojenej školy, Budovateľská 1309 z Vranova nad Topľou.

Výučby a tréningov sa môže zúčastniť 8 -15 detí s telesným a viacnásobným postihnutím vo veku 5 až 17 rokov.

Požadovaná podpora zahrňuje uhradenie výdavkov na ľadovú plochu a na nákup korčúľ. Nemôžeme zabudnúť spomenúť skutočnosť, že bez nezištnej pomoci špeciálnych pedagógov, rodičov a dobrovoľníkov by sa tieto deti na ľad nedostali.

12 GRAND MESIAČIKOV umožnilo deťom a žiakom zo spojenej školy vo Vranove n. Topľou počas celého školského roku 2018/2019 raz týždenne trénovať na ľadovej ploche a zakúpilo združeniu 5 párov korčúľ. PATRÓN PRÍBEHU spoločnosť MIHI.sk zaplatila prenájom ľadovej plochy a darovala deťom a žiakom zo spojenej školy, školské potreby a učebné pomôcky, za čo im veľmi pekne ĎAKUJEME.

Close
Go top