Dnes v počítačovej dobe je problém deti odpútať od tabletov či smartfónov a zapáliť ich pre šport. Nie všade sú možnosti zahrať si na peknej tráve s rovesníkmi azda najobľúbenejší šport na svete futbal, s trénerom a všetkým čo k tomu patrí.
V telovýchovnej jednote Dulova Ves sa im to podarilo. Futbal ako šport sa tu zapísal veľkými písmenami.
Je to spádová oblasť asi piatich okolitých dedín, kde zvážajú deti a mládež na športové tréningy. Aktívne sa zapájajú do regionálnych súťaží ( Prešovská liga ), kde majú už dlhodobo v počte štyroch družstiev svoje zastúpenie.
Každoročne bojujú o prežitie a žiaľ nemajú dostatok finančných prostriedkov na zakúpenie potrebného materiálno-technického zabezpečenia.

Telovýchovná jednota Dulova Ves dostala od 12 GRAND MESIAČIKOV nové dresy pre mladších aj starších žiakov, tréningové lopty, fľašky na pitný režim, lajnovačku, rohové zástavky ako aj novučičké siete na bránky a veľké siete za bránkou.

Close
Go top