Tento príbeh sa odohráva na východe Slovenska vo Vranove nad Topľou.

Učiteľky a vychovávateľky zo špeciálnej MŠ vo Vranove napísali žiadosť na podporu znevýhodnených detí.
„Muzikoterapia pre deti s viacnásobným postihnutím“ je určený deťom špeciálnej materskej školy „Usilovný mravček“, ktorá je súčasťou Spojenej školy vo Vranove nad Topľou. Navštevuje ju 16 detí s viacnásobným postihnutím vo veku od 2 do 6 rokov. Cieľom je formou muzikoterapie odbúrať napätie, stres, podporiť ich vnímanie, podnietiť ich k verbálnej i neverbálnej komunikácii, a tým prispieť k ich psychomotorickému napredovaniu, výchove a vzdelávaniu, rozvíjať vzťah s okolím.

Základom bude digitálny klavír a rôzne bicie nástroje ako detské percusie. Ďakujeme Vám za pomoc detičkám z našej materskej školy.“

V rámci projektu 12 GRAND MESIAČIKOV sa zakúpili hudobné nástroje
ako digitálny klavír Yamaha s príslušenstvom a rôzne detské Orffove nástroje:
xylofón, klávesy a rôzne bubienky.
Na podporu zubnej prevencie a zdravého stravovania detí boli zakúpené knižky s pesničkami o „Zúbkovej víle “ a „ Hamko-mňamko“.

Close
Go top