Martin sa narodil v Trnave v roku 1993. Jeho matka počas tehotenstva pila a fajčila, Martin má preto dodnes ľahšiu formu DMO postihnutia. V treťom mesiaci po narodení sa matka pokúsila neúspešne predať Martina na adopciu. Potom ho opustila a výchovy sa ujala babka – mama jeho otca. Žili spolu z otcom vo Veselom pri Piešťanoch. Otec bol agresívny alkoholik, viackrát trestaný a väznený.

Martina aj jeho babku často bil a šikanoval. Babka Martina vychovávala prísne, ale viedla ho ku kresťanskej viere, slušnosti a zodpovednosti za seba samého. Bola v detstve jeho jediným blízkym človekom na ktorého sa mohol spoľahnúť. Martinova babka umrela keď mal Martin 15 rokov. Po jej smrti žil Martin s otcom ešte tri mesiace, a potom ako odmietol otcovi dať peniaze, ktoré si našetril miništrovaním, ho otec vyhodil z domu. Zvyšok rodiny sa od Martina takisto dištancoval. Martina sa vtedy ujal miestny farár o. Jaroslav Hanzlík, staral sa o neho ako o vlastného syna, pomohol mu dostať sa na strednú školu pre zdravotne postihnutých v Bratislave, finančne ho podporoval. V čase keď Martin úspešne zmaturoval, o. Hanzlíka preložili mimo Slovenska a nemohol sa o neho ďalej starať. Martin zostal znovu odkázaný len sám na seba, bez rodiny a akýchkoľvek blízkych ľudí.

Martinovým snom bolo po skončení strednej školy študovať teológiu, ale kvôli náročnosti štúdia nedostal odporúčanie na prijatie, a rozhodol sa preto študovať sociálnu prácu na súkromnej Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, kde ukončil prvý ročník štúdia. Martin sa živí sám z príspevku pre zdravotne postihnutých a z úspor ktoré si vytvoril počas strednej školy z miništrovania a za pomoci o. Hanzlíka. Tie sa však postupne míňajú, Martin síce neodmieta žiadnu brigádu a možnosť privyrobiť si, ale vzhľadom na časovú náročnosť školy a aj na jeho postihnutie sú možnosti privyrobiť si obmedzené.

Jeho jediný príjem je príspevok pre zdravotne postihnutých. Len internát (Martin nemá žiadne vlastné bývanie, počas prázdnin a sviatkov si musí vždy hľadať krátkodobé prenájmy) stojí 90 EUR mesačne, školné 600 EUR(celý akademický rok), k tomu strava, odborná literatúra a skriptá, oblečenie a ostatné nevyhnutné náklady – toto z príspevku pokryť nedokáže.
Pomôžte Martinovi splniť si sen, dokončiť školu a prežiť dôstojný život.
DAR od 12 Grand Mesiačikov:
anjelik z chránených dielní
preplatenie nákladov na internát a školné za zimný semester 2015
nákup zimného ošatenia
TESCO poukážky na stravu

Close
Go top