V malej dedinke na východnom Slovensku žije pani Martina s troma deťmi v jednej polovici staršieho rodinného domu. Martina je rozvedená a momentálne bez práce. Má veľmi skromný príjem, z čoho ledva s deťmi vyžije. Veľmi by potrebovala pomoc, lebo v kuchyni nemá zavedenú vodu a nemá ani vlastnú kúpeľňu s toaletou.

V druhej polovici rodinného domu, kde žije jej otec alkoholik, kúpeľňa je, ale jej deti ju neradi používajú pre jej zlý stav a kvôli dedkovi, ktorého sa boja.

Dom má vlastnú studňu a septik. Bolo by potrebné zaviesť vodu a odpad do druhej časti domu. Z malej komory by sa vybudovala malá kúpeľňa s toaletou, aby deti vyrastali v hygienicky vhodnom prostredí. Je to veľká investícia a pani Martina si sama nevie zabezpečiť financie na takúto prestavbu.

Po návšteve pani Martinky a zhodnotení celej situácie sme zistili, že prestavba  je za momentálnych okolností prakticky nemožná (nesúhlas otca s prestavbou ako aj neexistujúca kanalizácia v dedine) a finančne presahuje naše možnosti. Najlepšie pre pani Martinu by bolo začať niekde odznova, aby sa deti s mamou vyhli stresu z dedka a mali vlastnú kúpeľňu a toaletu.

Nový začiatok ale znamená nájsť si stále zamestnanie, čo je v miestnom regióne veľmi ťažké. Pani Martina si úpenlivo hľadá prácu a veríme, že sa šťastena na ňu usmeje a dostane možnosť zaradiť sa po materskej do pracovného procesu.

Aby deti netrpeli nedostatkom, kým si pani Martina nájde prácu, našiel sa PATRÓN príbehu – spoločnosť LASKA-SLOVAKIA s.r.o., ktorá po dobu 10 mesiacov prispeje deťom na učebné, školské pomôcky, na voľno-časové aktivity ako aj na stravu. ĎAKUJEME !

Close
Go top