Prvý mesiačik si vybral príbeh pána Petra B. z Bratislavy, ktorý je od detstva ťažko sluchovo postihnutý. Napriek doterajším načúvacím prístrojom zle počuje – prevládajú skôr ruchy a uniká mu reč. Napriek postihu sa snaží pracovať a vychovávať syna sám, ktorý je zverený do jeho opatery. V rámci pomoci v núdzi sa mu prispelo prevažnou časťou na nákup načúvacieho prístroja NAIDA, ktorý má veľmi zlepšiť jeho sluch a zvýšiť kvalitu jeho života.

Close
Go top